Dags att prata om läromedel

Matematikläromedel har de senaste decennierna varit ett kontroversiellt ämne, inte minst i Sverige. Lärare har kritiserats för att vara för läroboksstyrda och ofta förväntas de själva skapa ett bra matematikmaterial, något som är mycket arbetsamt, anser Kirsti Hemmi.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]