”Betyg har ingen starkt motiverande effekt”

Betyg tillskrivs ofta funktioner som de faktiskt inte har. De fungerar till exempel dåligt som motivationshöjare, säger betygsforskaren Alli Klapp.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]