Vilda metaforer visar vägen ut i rymden

Många av vetenskapshistoriens genombrott har emanerat från kraftfulla tankebilder, som först senare har utvecklats i ekvationer och experiment. Så har också metaforen visat sig vara ett de bästa instrument vi äger för att utforska de svarta hålens mystik.

»»» Läs vidare [SvD]