Tidigt stöd

Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet.

»»» Läs vidare/ Se filmklipp [Utbildningsradion]

Läs också: Så blir resultaten av ökad tid i skolan