“Professor Kalkyl är hjälten i Tintin”

Till vardags är Jöran Petersson doktorand och lärarutbildare i matematik. På lediga stunder skriver han populärvetenskapliga artiklar om Tintin och verklighetsbakgrunden till vetenskapen i böckerna.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]