Olika böcker ger olika undervisning

Det var stor skillnad på de svenska och nederländska läroböcker i matematik som Marianne van der Woude jämförde i sitt examensarbete.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]