Ny bok om problemlösning och matematisk modellering

Matematik används i vardagen, såväl på arbetsplatsen som i skolan bland de flesta ämnen eleven läser. Ekonomiska, tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen men också när de utövar bild, idrott, slöjd och musik. Med hjälp av matematik lär sig eleven en förmåga att analysera, representera och resonera.

»»» Läs vidare [Södertörns Högskola]