Mattestuga ska ge fler behöriga elever

Matematik är det ämne som flest elever har problem att få godkänt betyg i. Nu har skolan satt in extra resurser för att höja elevernas mattekunskaper.

Matte är den enskilt största orsaken till varför elever inte kommer in på gymnasiet, säger Bengt Funseth, verksamhetschef för grundskolan i Östersunds kommun.

I torsdags var det premiär för Mattestugan, ett initiativ av barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. Satsningen riktar sig till kommunens grundskoleelever i årskurs 7 till 9 och kommer i första skedet pågå höstterminen ut.

»»» Läs vidare [Östersunds Posten]