Matematiken ständigt närvarande på förskolan

Barn på förskolan använder matematik för att beskriva sin omvärld. Det sker både på eget initiativ och med hjälp av pedagogernas uppmuntran, konstaterar Marita Lundström som har skrivit en avhandling i ämnet.

»»» Läs vidare [Skolporten]