Ett paradigmskifte behövs

I sin bok ”Learning to improve: How America’s schools can get better at getting better” målar författarna Bryk, Gomez, Grunow och LeMahieu upp en alternativ och forskningsbaserad bild av hur skolor kan utvecklas. Deras utgångspunkt är USA, men boken är utan tvekan aktuell också i Sverige.

»»» Läs vidare [Datorn i utbildningen]