TV-serie hjälp i matteundervisning

Serien Mattemorden är lätt att använda i undervisningen. Det menar lärare på Göteborgs folkhögskola som redan har prövat. Till serien finns en ambitiös webbportal med konkreta tips till vuxenlärare i matematik.

»»» Läs vidare [Region Värmland]