Stort intresse för interaktiv mattebok

Kalle Åström, matematikprofessor på LTH, har tillsammans med Jacob Ström och Tomas Akenine-Möller tagit fram en interaktiv lärobok – som rönt stort intresse.

»»» Läs vidare [Lunds Tekniska Högskola]