Stort intresse bli lärare genom kompletteringsstudier

Inför höstens antagning till kompletteringsutbildningen i matematik och naturvetenskap fördubblades antalet platser. Dessa fylldes med råge.
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, riktar sig till de som vill bli lärare och redan har högskoleutbildning i något ämne som undervisas i skolan. Efter tre terminers heltidsstudier vid universitetet och som verksamhetsförlagd utbildning vid en skola är det möjligt att bli lärare i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

»»» Läs vidare [Stockholms Universitet]