Skoldatatek får behövlig vidareutbildning

Skånska skoldatatek får på torsdag den 3 september för första gången någonsin en skräddarsydd fortbildningsdag kring hur de kan ge stöd till elever med andra behov än läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller adhd.

»»» Läs vidare [My News Desk]