Satsa på mjukvaran i skolan

De nya Pisaresultaten visar att Sverige måste fortsätta satsa på lärarna.

Vi vill se mer av metodstöd och fokus på att ge lärare rätt förutsättningar. Dessutom lägger många elever alldeles för mycket tid vid datorer, tid som inte används för lärande, skriver Bo Jansson, Lärarnas riksförbund.

»»» Läs vidare [Göteborgs Posten]