Mattesnille ska få tågen att gå i tid

Med hjälp av en smart mattemodell hoppas Stockholmståg att pendeltågen ska bli punktligare. Resenärerna ska också få bättre information i mobilen.

»»» Läs vidare [Svt]