Mattedidaktik ett stort plus

Förskolan kan lägga en stabil grund för kommande kunskaper i matematik, om förskollärarutbildningarna satsar på elementär ämnesdidaktik. Det menar Marita Lundström som doktorerat vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, med avhandlingen Förskolebarns strävande att kommunicera matematik.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]