Konferens om vuxnas matematiksvårigheter

Föreningen ViS håller i oktober och november konferenser om vuxnas matematiksvårigheter, som vänder sig till matematiklärare, specialpedagoger/speciallärare och skolledare inom vuxenutbildningen.

»»» Läs vidare [Dyslexiförbundet]