Hur kan en läsa-skriva-räkna-garanti utformas?

Regeringen vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti så att eleverna når kunskapskraven i svenska och matematik i årskurs 3. Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och som bland annat har arbetat med läsdelen av svenska Pisa-undersökningarna, ska utreda frågan.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]