Forskning pågår

Konferensen som hålls den 28/10 vänder sig till dig som är verksam inom exempelvis förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn och syftar till att ge dig som yrkesverksam inom dessa områden en inblick i den pågående forskning som vi bedriver inom just ditt verksamhetsfält.»»» Läs vidare [Göteborgs universitet]