För många lärosäten utbildar lärare

I Finland finns det åtta lärosäten som erbjuder lärarutbildningar, i Singapore ett. I Sverige har vi i dag hela 28 stycken. Det skriver Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening, och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, som presenterar tre förslag för att stärka lärarutbildningarna.

»»» Läs vidare [Lärarnas Riksförbund]