Digitala mattetester på KLARA Gymnasium

Innan september är slut ska runt 8000 elever i årskurs 1 på AcadeMedias gymnasieskolor ha genomfört ett nytt digitalt diagnostiskt prov i matematik. Syftet med testet är att snabbt och effektivt kartlägga elevernas matematikkunskaper.

»»» Läs vidare [My News Desk]