De väljer lärare framför dator

Klaudia Stachal går på den enda grundskolan i Köping, Malmaskolan, som inte ger sina elever egna datorer. Enligt nya resultat från Pisa-studien gynnas hon av skolans IT-strategi.

»»» Läs vidare [Bärgslagsbladet]