”Datorerna får inte ersätta bra undervisning”

Det är avgörande att den digitala utvecklingen tar en annan väg än hittills där det funnits en övertro på digital teknik som en frälsare. Det är om tekniken används på ett pedagogiskt sätt som är avgörande för lärandet. Vi måste inse att pojkars datoranvändningsmönster är ett problem, skriver Per Kornhall i en replik på Carl Heaths debattartikel “Att kasta ut datorerna vänder inte Pisa-trenden”.

»»» Läs vidare [Dagens Samhälle] samt [Dagens Samhälle]