Asiatiskt intresse för hur Sverige utvecklar lärarkompetens

Hong Kong, Kina och nu Singapore. Intresset för svensk skola från några av världens bästa skolor fortgår. 7-8 september gästas Göteborgs universitet och stadens skolor av en delegation från Singapores utbildningsministerium. En erkänt framgångsrik svensk modell för utveckling av lärarkompetens lockar.

»»» Läs vidare [News Cision]