Vill få fler att knäcka mattekoden

Nu finns i princip hela gymnasiematematiken i filmformat för elever och lärare att ta del av via sajten Onlineakademin. Bakom satsningen, står tre unga entreprenörer.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]