Vi måste fortsätta reformera skolan

Vi behöver se över lärarutbildningarna och höja kraven för blivande lärarstudenter. Sverige behöver fortsätta reformera den svenska skolan. Vi föreslår därför en rad reformer, bland annat att förlägga ämneslärarutbildningen till färre orter, skriver Bo Jansson, Lärarnas riksförbund, Jan Björklund (FP)och Christer Nylander (FP).

»»» Läs vidare [Lärarnas Riksförbund]