Nordisk nätverk för Lesson Study-forskning

Nytt nordisk nätverk för LS-forskning

Det nordiska nätverket för LS-forskning bildades officiellt i København 23:e april 2015.

»»» Läs mer om nätverket HÄR