Matematik i skogen istället för skolbänken

Under sommaren och hösten utbildas lärare i länet i utomhuspedagogik, alltså lektioner i skogsmiljö. Naturskolans Agneta Friis håller i utbildningarna i Umeå.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]