Karlshamn satsar på Matematiklyftet och Läslyftet

Karlshamn satsar på kompetensutveckling och deltar detta läsår i såväl Matematiklyftet som Läslyftet. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

»»» Läs vidare [MyNewsDesk]