Ingen sommarskola för de svagaste

I Sundsvall har sommarskolan riktat sig till elever i nian som bedöms klara målen med lite extrahjälp. Men eleverna som har det svårast, har inte fått erbjudandet.

»»» Läs vidare [SVT]