Fyra konferenser på temat Matematiksvårigheter

Under läsåret 2015-2016 anordnar ViS, Vuxenutbildning i Samverkan, fyra konferenser på temat Matematiksvårigheter.
Konferenserna blir på två dagar. Alla fyra konferenser kommer att starta en torsdag efter lunch och avslutas tidigt på fredag eftermiddag.

»»» Läs vidare [Vuxenutbildning i Samverkan]