Formativ bedömning ökar elevers prestationer i matematik

Om lärare får tid och stöd i sin fortbildning i formativ bedömning kan det ge stora effekter på elevernas undervisning i matematik, visar Catarina Anderssons avhandling.

»»» Läs vidare [Skolporten]


Från tidigare Aktuellt

Formativ bedömning lyfter resultaten [2013-05-13]