Alla får jobb efter utbildningen

Att utbilda sig till matematiklärare ger garanterat jobb. Men det är en kämpig utbildning och många undrar säkert varför de ska välja ett lågstatusyrke med låg lön, säger Emma Malmgren, en av fåtalet som läser till matematiklärare.

»»» Läs vidare [Nyteknik]