Regeringen vill garantera barns kunskaper i svenska och matte

Alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna klara kunskapskraven i svenska och matematik när de går ut lågstadiet. Det är innebörden i den läsa-skriva-räkna-garanti som regeringen vill införa hösten 2017.

»»» Läs vidare [SverigesRadio]