Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

NOMAD nr 2, 2015, innehåller 4 artiklar och en bokanmälan.

 • School mathematical practices as experiences of identity work: the learning journeys of three students
  Ann-Sofi Röj-Lindberg
 • Sociofaglig inklusion og elevfællesskaber. Til didaktiseringen af kammerathjælp i matematikundervisning på folkeskolens begyndertrin
  Maria Christina Secher Schmidt
 • Conceptualising a university teaching practice in an activity theory perspective
  Stephanie Treffert-Thomas
 • En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel
  Janne Fauskanger & Reidar Mosvold
 • Book review: Where’s the ”math” in ”mathematics education”? Review of ”Mathematics and mathematicseducation: searching for common ground”
  Mario Sánchez Aguilar

»»» Läs vidare [NOMAD]