Matematik är mer än ett plus ett

“För mig var det en uppenbarelse att jag hade studerat aritmetik, inte matematik. Aritmetik var att hitta svaret på frågan, matematik var att ifrågasätta svaret.”

»»» Neil Dempsey´s artikel [Winnipeg Free Press]