Måste man hänga på den nya tekniken?

Sociala medier, appar, plattformar, programmering… Den virtuella världen tränger sig på. Tre lärare berättar om sin olust inför digitaliseringen.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]