Kritik mot stödmaterial för särbegåvade

Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans i skolan. Skolverkets stödmaterial får dock kritik från en ledande expert som själv hoppat av uppdraget.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]