Grundliga mattekunskaper nödvändiga för ämnet fysik

Elever behöver grundliga kunskaper i matematik för att kunna klara av fysiken i gymnasiet, visar en ny forskningsstudie från Göteborgs universitet. Olika sorters matematiska resonemang krävs för att bland annat lyckas på de nationella proven i fysik.

»»» Läs vidare [Göteborgs Universitet]