Geogebrakonferens i Karlstad

Den 6:e Nordiska och baltiska Geogebra-konferensen går av stapeln i Karlstad den 23–25 oktober 2015.

»»» Mer information [Karlstads Universitet]