Vilken roll ska IT spela i den norska skolan?

Torbjørn Røe Isaksen, Norges utbildningsminister, väckte viss uppmärksamhet när han i slutet av februari hävdade att det under de senaste tio åren funnits en stor och naiv entusiasm kring IT-användningen i den norska skolan.

»»» Läs vidare [Skolverkets omvärldsblogg]