Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans

Särskilt begåvade elever riskerar att fara illa om inte skolan fångar upp dem i tid. Alla elever måste kunna få utmaningar på rätt nivå.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]