Matten busenkel för Kinagäster

Käppala skola på Lidingö har 
i veckan haft besök av nio elever från en skola i Kina. De långväga gästerna har sett olikheter – men också många gemensamma intressen och tankar.

»»» Läs vidare [Mitt i]