Matematiska modeller ger kunskap om åldrande

– Matematik är ett viktigt verktyg för att förstå åldrandeprocessen och dess infrastruktur.

»»» Läs vidare [Framtidens Forskning]