Matematiklyftets material – fritt tillgängligt för alla

På lärportalen hittar du mängder av artiklar, klassrumsfilmer, lektionsförslag, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter – fritt tillgängligt och redo att användas av dig och dina kollegor.

»»» Läs vidare [Skolverket]