Hur förändrar it lärares tänkande och arbetssätt?

Till skillnad från läroboken, som är en färdig produkt, där läraren mäter hur pass väl eleverna tagit till sig innehållet, ger ipads och andra plattor stöd åt ett processinriktat lärande. De pedagogiska möjligheterna blir större, säger Eli­sa­bet Back­lund-Kär­jen­mä­ki, rektor på Vasa övningsskola i Finland.

»»» Läs vidare [Skolverket Omvärldsbloggen]