”Hälften av eleverna får för lite undervisning”

Ett visst antal timmars undervisning ska ges i varje ämne, men i vilken årskurs är upp till skolan. Därmed riskerar skolbytande elever att missa undervisning.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]