Forskningsrapport om undervisning i matematik

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Nu har den första delrapporten publicerats.

»»» Läs mer om materialet [Vetenskapsrådet]