Bristvara: Behöriga lärare

Det svenska skolsystemet är i kris. Sämre elevresultat och en allt värre lärarbrist. Mest eftersökta: Matematik- och NO-lärare, som Martina Kulläng på S:t Ilians skola.

»»» Läs vidare [VLT]